Riet-ensemble

Dit ensemble bestaat uit vier bouwkavels van ongeveer 2000m2. Alle gelegen aan de Rietsingel. Per kavel kan een grote vrijstaande villa gebouwd worden. Er zijn vele verschillende bouwstijlen mogelijk door het ruime bouwvlak en vanwege het relatief vrije welstandsregime.

Stedenbouwkundige voorwaarden

Om een goede harmonie tussen het recreatie- en woongebied te behouden, is een beperkt aantal stedenbouwkundige voorwaarden van kracht.

  • De entree tot de kavel bestaat uit een eigen brug van 4,5 meter breed. De brug maakt deel uit van het architectonische ontwerp. Vanaf de openbare weg tot aan het begin van de brug legt de gemeente voor haar rekening één inrit aan.Deze is 3 meter breed en 2,35 meter lang, gesitueerd in het midden van de kavel. Bij kavel 1 is de inrit 3 meter breed en 14 meter lang.
  • De erfafscheiding aan de voorzijde van de kavel bestaat bij voorkeur uit een haag of transparant hek. Deze is maximaal 1 meter hoog in bestemming Tuin en 1,20 meter hoog in bestemming Wonen. Aan de achterzijde bestaat de erfafscheiding bij voorkeur uit een haag, rietkraag of transparant hek, maximaal 1 meter hoog in bestemming Tuin en 1,20 meter hoog in bestemming Wonen.
  • De erfafscheiding tussen de kavels 8 tot en met 11, en de zijkant van de kavel 11, is door de gemeente ingeplant met een elzensingel.Die behoort toe aan de koper en wordt door en voor rekening van de koper onderhouden.
  • Op de achterzijde van de bouwkavels 8 en 9 is door de gemeente een strook grond ingeplant met riet.
  • Op de openbare weg, aan de voorkant langs de kavels, worden 6 parkeerhavens voor bezoekers aangelegd. Op het eigen terrein van de kavels moeten minstens twee opstelplekken voor auto’s aangelegd worden. Een carport wordt aangemerkt als opstelplek. Een enkele garage wordt niet geteld als opstelplek, een dubbele garage telt als één opstelplek.
  • De woning moet op de kavel gepositioneerd worden in het bouwvlak, zoals aangegeven in het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hoekstra & Van Eck makelaars via 023 569 81 81 of haarlemmermeer@hoekstraenvaneck.nl. Zij helpen u bij het maken van een keuze voor de kavel die het best bij uw wensen past en begeleiden u in het verdere aankoopproces.