1. Optie

  • Mogelijke kavels bekijken en kiezen
  • Verkennend gesprek met makelaar
  • Advies kaveladviseur meer informatie

  Stap 1: Optie zes weken

  U geeft bij de projectmanager aan op welke kavel u een optie wilt nemen. De gemeente stuurt u een getekende brief waarin staat dat u een voorkeursrecht heeft op de kavel en een optieovereenkomst in tweevoud. U tekent beide en stuurt ze terug. U betaalt € 250,- inschrijfvergoeding.

  Na zes weken verloopt de optie. U kunt dan de grond kopen of de optie annuleren (zonder extra kosten, de inschrijfvergoeding krijgt u niet terug). U kunt ook een eenmalige verlenging van vier weken aanvragen. Wilt u daarvan gebruikmaken, stuur dan een mail naar de boseilanden@haarlemmermeer.nl

 2. Tekenen overeenkomst

  • Tekenen koopovereenkomst

  Stap 2: Overgaan tot koop

  Als de optieperiode is verlopen (na zes of na tien weken), besluit u of u de kavel wilt kopen. Vervolgens tekent u de koopovereenkomst. U kunt daarvoor een afspraak maken met de projectmanager.Binnen vier weken moet u de waarborgsom betalen (10% van de koopsom).

 3. Ontwerp

  • Gesprek over eerste en eventueel tweede ontwerp
  • Gesprek over ontwerp bij de welstand

  Stap 3: Het ontwerp

  U kunt nu beginnen aan het ontwerp van uw droomvilla. Gaat een architect uw huis tekenen, dan moeten een voorlopig en een definitief ontwerp binnen zes maanden zijn ingediend en goedgekeurd. De stedenbouwkundig ontwerper bepaalt of het ontwerp voldoet aan de randvoorwaarden en zorgt dat uw ontwerp wordt voorgelegd aan de welstandcommissie. Ook moet u na zes maanden een aannemer hebben.

 4. Indienen aanvraag omgevingsvergunning

  • Aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de afdeling vergunningen

  Stap 4: Omgevingsvergunning

  U heeft een omgevingsvergunning nodig om te mogen bouwen. Binnen zes maanden na ondertekening van de koopovereenkomst dient u hiervoor een aanvraag in. Daarom moet uw ontwerp binnen zes maanden zijn goedgekeurd. In de Ministeriële regeling omgevingsrecht kunt u lezen wat u dient aan te leveren. De gemeente heeft acht weken om de aanvraag goed te keuren. Dan wordt een omgevingsvergunning afgegeven. Voor eventuele bezwaarmakers is er een beroepstermijn van zes weken. Daarna is de omgevingsvergunning onherroepelijk.

 5. Onherroepelijke omgevingsvergunning

  • De onherroepelijke omgevingsvergunning wordt afgegeven

  Stap 5: Juridische overdracht

  Binnen vier weken nadat een onherroepelijke omgevingsvergunning is afgegeven, moet de juridische levering van de grond plaatsvinden. De notaris van de gemeente neemt contact op om dit te regelen. Nadat u de volledige koopsom voor de grond hebt betaald, bent u eigenaar van de grond.

 6. Start bouw

  • Start binnen 6 maanden na akte van levering en voldoen koopsom
  • Eigen toezicht op bouw en aannemer

  Stap 6: Start bouw

  Nadat u officieel eigenaar bent geworden van de grond, moet u binnen zes maanden starten met de bouw. Vervolgens moet uw nieuwe huis binnen achttien maanden worden opgeleverd. Eerder mag natuurlijk altijd. U houdt zelf toezicht op de bouw. Als u niet binnen zes maanden na levering kan beginnen met bouwen, kunt u bij de gemeente uitstel aanvragen. Vraagt u niet op tijd uitstel aan, dan bent u volgens de wet in verzuim en moet u een boete betalen. Laat u goed adviseren door de gemeente.